Meningsfull fritid – ett sätt att förbättra integrationen

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid i sin vardag – även de som nyligen anlänt till Sverige. Det är tanken bakom det projekt som Sofia Elmgren dragit igång. Vinsterna är många, framförallt bättre språkinlärning och integration.

Sofia Carlsson, projektledare för Unga internationella vänner.
Sofia Elmgren, projektledare för Unga internationella vänner.

Sofia Elmgren har jobbat som lärare i Värnamo kommun i 17 år, de senaste åtta åren på Rydaholmsskolan. Efter att ha suttit i många utvecklingssamtal med nyanlända familjer har hon insett att de flesta saknar kunskaper om vad barnen kan göra på sin fritid.

Det var så hon fick idén till projektet. Hon kontaktade föreningen Internationella vänner i Värnamo, som tände på förslaget, och sökte pengar från Arvsfonden. Där gillade man också idén och sköt till 4,5 miljoner kronor vilket gör att Sofia Elmgren under tre år kan jobba heltid med projektet Unga internationella vänner. I februari i år drog man igång.

– Jag är väldigt stolt och glad över att Arvsfonden trott på projektet, säger hon.

Det som gör projektet speciellt – för övrigt det enda i sitt slag i Sverige – är att man utgår från skolan. Skolan är hjärtat, det är till skolan som familjerna blir inbjudna.

– Just nu pågår projektet på två skolor – Grönkullaskolan i Alvesta och Rydaholmsskolan i Rydaholm och riktar sig till barn mellan sex och tolv år, berättar Sofia. Sedan i början av april har vi bjudit in ungefär 50 familjer. Alla får komma, även asylsökande, men bara en familj i taget. Det är mötet med varje individ, att få kvalitetstid med varje familj som är det absolut viktigaste.

Ett möte kan börja med att Sofia ställer frågor som exempel: Vad gillar ni att göra? Vad har ni för intressen? Känner ni till några aktiviteter som bedrivs just här? Sedan visar Sofia ett bildspel som visar alla fritidsaktiviteter och verksamheter som finns på orten. Därefter får barnet välja någon aktivitet som det skulle vilja prova på några gånger. Familjen får med sig lite information hem om just den aktiviteten på sitt modersmål.

Sedan kontaktar Sofia föreningen och berättar att hon har en familj vars barn skulle vilja komma dit för att prova på en aktivitet några gånger. Sofia brukar också fråga föreningen om de har en ”aktivitetskompis” i ungefär samma ålder som kan möta det nyanlända barnet första gången. En aktivitetskompis ska vara etablerad, ha bott här lite längre och behärska svenska språket, samt veta hur aktiviteten fungerar.

– På så vis får vi språkinlärning på köpet. Det har hänt att lärare ringt från skolan sedan barnen börjat på aktiviteter och tyckt att språket har kommit, berättar Sofia

Sofia ber alltid föräldrarna att följa med sitt barn de första gångerna till den nya aktiviteten vilket också fungerar som ett slags integration.

Efter 3–4 gånger görs en utvärdering tillsammans med familjen. Kanske vill barnet fortsätta med just den aktiviteten eller pröva på någonting annat.

– Vi sätter bollen i rullning, säger Sofia Elmgren. Samtidigt får vi vara med och hjälpa till och lyfta det som finns att göra just i vår hembygd. Och här finns fantastiska tränare och folk som jobbar ideellt.

Utvärderingarna har ibland också gjorts på skoltid i form av en analyserande text. Den kan ses som ett arbete som går in under kunskapsområdet Skola och omvärld som finns inskrivet i läroplanen.

– Vi blir på detta sätt en brobyggare som kan lyfta in denna kunskap och hjälp i skolan säger Sofia.

En annan positiv sak är att man under samtalen hjälper till att förklara ord och begrepp som används inom föreningslivet.

– Vi har fått mycket positiv respons från föräldrar som är väldigt tacksamma för all information de fått. Nu får vi också väldigt många spontana samtal från sådana som har hört talas om projektet. Vi uppmanar därför familjer som varit på samtal att gärna sprida vidare den information de fått, till vänner och grannar.

Till sin hjälp har Sofia Elmgren Jusuf Osman, som arbetar halvtid som studiehandledare på Grönkullaskolan i Alvesta och halvtid i på projektet Unga Internationella vänner. Det är han som kontaktar familjerna och ger dem en första information på deras eget modersmål. Han fungerar även som tolk när Sofia träffar familjerna.

Sofia Elmgren brinner för integrationsprojektet och hade gärna sett att det blev en permanent del av kommunens verksamhet.

– Det bästa med mitt jobb är mötet med människan, säger hon.

Ett riktigt guldkorn var den gången då en flicka, som tidigare inte hade varit med på någon fritidsaktivitet stolt räckte upp handen och sade: ”Jag har varit ute och testat att spelat golf.”

– Hon fick möjlighet att visa för sina kompisar att hon också hade varit med på en aktivitet. Skolan och omvärlden möttes, avslutar Sofia.

logga unga internationella vänner_2Kontakt:
Sofia Elmgren
Projektledare Unga internationella vänner
sofia@internationellavanner.se
073-079 68 55

Läs mer på hemsidan för Unga internationella vänner
eller på Facebook-sidan.

 


« Fler nyheter