Telefonlinje med senaste information om vaccinet


Många har frågor om vaccinationen mot covid-19. Den vanligaste frågan är vilka som vaccineras nu och när det är min tur.

All information finns på 1177.se men för dem som inte kan se den där öppnar nu region Kronoberg en telefonlinje. Dit kan du ringa för att få den senaste informationen om vaccineringen.

Numret till telefonlinjen är 0470-58 60 00

Den som ringer möts av ett förinspelat aktuellt meddelande, som läses upp på svenska och sedan på engelska. Där får man veta vilka som vaccineras just nu och hur man får en tid för vaccination.


Telephone line with current information about the vaccine

Many have questions about the vaccination against covid-19. The most common question is who is vaccinated now and when it is my turn.

All information is available on 1177.se, but for those who cannot see it there, the Kronoberg region is now opening a telephone line. You can call there to get the latest information about the vaccination.

The number for the telephone line is 0470-58 60 00

The caller is met by a pre-recorded current message, which is read out in Swedish and then in English. There you get to know who is being vaccinated right now and how to get a time for vaccination.


« Fler nyheter