Telefonlinje där du kan fråga om Corona på flera språk/Hotline where you can ask questions about Corona in different languages

SPRÅK: arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska och flera till.
TELEFONNUMMER: 08-123 680 00
ÖPPETTIDER: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl. 09.00-15.00

OBS! ingen information om sjukvård och behandling! Då ska du ringa 1177 och om det är akut ring 112. 

LANGUAGES: Arabic, Somali, Persian, Tigrinja, Amarinja and Russian and Moore.
TELEPHONE: 08-123 680 00
OPENING HOURS: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9 am-3pm.

NOTE! No information about medical care or treatments. In such cases call  1177 and if it is an emergency situation call  112. 


« Fler nyheter