Stöd och hjälp under coronapandemin

Bild från Pixabay.


Behovet av stöd och aktivitet under pandemin är stort då många upplever större isolering. En sammanställning av alla stödinsatser i länet under pandemin finns på lansstyrelsen.se. Det handlar både om samtalsstöd, fysisk och social aktivitet och praktisk hjälp.

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vilken hjälp och stöd som finns i länet med anledning av Covid-19. Med hjälp av listan kan rätt typ av aktivitet hittas åt en behövande person. Sammanställningen kan såklart också användas av dig som själv söker hjälp eller stöd.


The need for support and activity during the pandemic is high as many experience higher isolation. A summary of all support measures in the county due to the pandemic can be found at lansstyrelsen.se. It is about conversational support, physical and social activity and practical help.

The County Administrative Board has produced a compilation that will be a help for various actors to quickly get an overview of what is available in the county due to Covid-19. With help of the list, the right type of activity can be found for a person in need. The compilation can of course also be used by you who seek help or support yourself


« Fler nyheter