Sammanställning av hjälp och stöd i länet med anledning av Covid19/ Compiled information on help and support in Kronoberg due to Covid-19

LISTAN/THE LIST

Denna lista finns för att du lätt ska hitta information om hjälp och stöd.

Vet du att det finns mer aktiviteter – tala om det för oss:

kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

This list should help you to easily find  information about help and support.

Do you know of more activities – please tell us:

kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se


« Fler nyheter