Risk- och sårbarhetsanalys/ Risk and Vulnerability Analysis/تحليل المخاطر والضعف

Länsstyrelsen gör vartannat år en undersökning för att få veta vilka risker och svagheter som finns i länet. Uppgifterna kommer från alla länets kommuner/

Every two years, the County Administrative Board conducts a survey to find out what risks and weaknesses exist in the county. The information comes from all the county’s municipalities/

كل عامين ، يجري المجلس الإداري للمقاطعة دراسة استقصائية لمعرفة المخاطر ونقاط الضعف الموجودة في المقاطعة. تأتي المعلومات من جميع بلديات المحافظة

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/risk–och-sarbarhetsanalys.html

Rapporten finns också på engelska


« Fler nyheter