Religiösa ledare om vaccin mot covid-19


Företrädare för olika religioner talar om vaccin mot covid-19 på dessa språk: mandarin, vietnamesiska, thai, arabiska, dari, spanska, engelska, svenska, syriska och amarinja.

Se filmerna här

Representatives of different religions talk about covid-19 vaccines in these languages: Mandarin, Vietnamese, Thai, Arabic, Dari, Spanish, English, Swedish, Syrian and Amarinja.

Talare från/speakers from:
Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Sveriges Buddhistiska Gemenskap
Islamiska Kulturcenter i Rinkeby
Equmeniakyrkan
Katolska kyrkan i Sverige
Svenska Islamiska Samfundet
Etiopisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
Svenska kyrkan
Syrisk-ortodoxa Kyrkan i Sverige
Frälsningsarmén


« Fler nyheter