Nu vaccineras riskgrupper

Personer mellan 18-64 år som har någon sjukdom, till exempel diabetes eller hjärt- och lungsjukdom, får vaccineras nu (26 april) . Vaccination av personer som är födda 1956 eller tidigare pågår fortfarande.

Du som tillhör denna grupp kommer att få ett brev hem under vecka 17 med erbjudande om vaccination. Vaccinationen genomförs på din vårdcentral och du behöver anmäla att du vill bli vaccinerad.

Läs mer på vårdguiden 1177

________________________________________________________________________________________________

People between the ages of 18-64 who have an illness, such as diabetes or heart- and lung disease, may also be vaccinated now. Vaccination of people born in 1956 or earlier is still underway.

You who belong to this groups will receive a letter home during week 17 with an offer of vaccination. The vaccination is carried out at your health center and you need to report that you want to be vaccinated.


« Fler nyheter