Information om Corona från religiösa grupper/Information about Corona from religious groups

I Sverige finns det en myndighet som ger stöd till alla religiösa grupper – Den heter: Myndigheten för stöd till religiösa samfund.
Det finns bra information om Corona på den sidan – hur du kan informera om Corona, olika högtider/fester etc.

In Sweden we have a State Agency, which provides support to all religious Groups – It is called: Myndigheten för stöd till religiösa samfund.

At this webb page you can find useful information about Corona – how you can inform about Corona, different celebrations etc.

https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-01-17-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset.html


« Fler nyheter