Hos Internationella Vänner i Torpsbruk

Viktigt att prata om krisberedskap och hur du kan göra i en kris både praktiskt och hur man tar hand om sig själv.
Bra ide´att bjuda in någon från kommunens som arbetar med det till ett möte för att prata om sådana frågor.

Important to talk about emergency preparedness and how you can do in a crisis both practical and how to take care of yourself.
Good idea to invite someone from the municipality who works with it to a meeting to talk about such issues.

من المهم التحدث عن التأهب لحالات الطوارئ وكيفية الاستعداد للأزمات و الاعتناء بنفسك.
من الجيد دعوة شخص متخصص من البلدية لحضور اجتماع للحديث عن مثل هذه القضايا


« Fler nyheter