Hesa Fredrik/Hoarse Fredrik – VMA -Viktigt Meddelande till Allmänheten/Very Important Message to the public

Varningssystemet, VMA, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

The warning system, VMA, is tested four times a year, at 3.00 pm the first non public holiday Monday in March, June , September and December


« Fler nyheter