Filmer om när krisen kommer


Vad händer när krisen kommer? ABF Kronoberg har gjort filmer på lätt svenska för nyanlända och asylsökande. Filmerna handlar om hur Lessebo kommun jobbat under pandemin, hur man förbereder sig för en kris och Lessebo kommuns krishantering.

Filmerna fungerar bra att visa vid träffar av olika slag. ABF Kronoberg kommer också att bjuda in till fysiska träffar för visning och diskussion kring filmerna. Kontakta dem för mer information.

Filmer
När krisen kommer

Krishantering

Hemberedskap

Nu har ABF Kronoberg också spelat in en film med andningsövningar för att må bra och vara lugn. Ytterligare filmer på olika teman kommer att spelas in under deras satsning Livsviktig kunskap.


« Fler nyheter