Filmer och information om corona på olika språk


Här finns informationsfilmer om corona med tre olika budskap:
Håll avstånd, testa dig om du har symptom och stanna hemma om du är sjuk. All information är också samlad i en folder på olika språk.

Here are information videos about corona with three different messages.

Håll avstånd / Keep distance
Arabiska
Dari
Somaliska
Engelska

Testa dig om du har symptom / Test yourself if you have symptoms.
Arabiska
Dari
Somaliska
Engelska

Stanna hemma om du är sjuk / Stay at home if you are sick
Arabiska
Dari
Somaliska
Engelska

Här finns informationen skriftligt i en folder

Here are the information in writing.

Arabiska
Dari
Somaliska
Engelska
Spanska
Tigrinja


« Fler nyheter