Detta är Kronoberg tillsammans

Information om krisberedskap är viktigt för alla oss som bor i Kronobergs län. För dig som inte förstår svenska ännu och/eller tycker det är svårt att förstå skriven svenska vill Länsstyrelsen i Kronobergs län samla information - på lätt svenska, engelska, arabiska - om vad DU kan göra om något skulle hända - elavbrott, vattenbrist, skogsbrand, konflikter. Vi försöker också visa var information på andra språk kan hittas. Vi vill även tipsa om material som kan användas av exempelvis civilsamhällets organisationer i sitt arbete med att ge råd och stöd till asylsökande och nyanlända om Sverige och det svenska samhället inom området krisberedskap.