Detta är Kronoberg tillsammans - krisberedskap

Det är viktigt att veta vad du kan göra om det blir en kris. Skogsbränder, stormar och virusutbrott är exempel på kriser då du kan behöva hjälp. Här finns krisinformation på lätt svenska, engelska och arabiska samt andra språk.

Här finns också material om Sverige och det svenska samhället inom området krisberedskap. Detta kan användas av civilsamhällets organisationer som ger råd och stöd till asylsökande och nyanlända.