VAL I SVERIGE 9 SEPTEMBER / VOTING IN SWEDEN 9 SEPTEMBER /الانتخابات في السويد في 9 ايلول

Rösträtt

Du har rätt att rösta i riksdagsvalet om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år.

Du har rätt att rösta till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år och är medborgare i ett EU-land.

Du har rätt att rösta i kommun- och landstingsval om du är 18 år och har varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år. Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommun- och landstings-/regionval.

Före valet skickar Valmyndigheten ut ett röstkort till alla som får rösta. Röstkortet skickas till den adress du är folkbokförd på. Du måste ha med dig legitimation för att få rösta.

 

Voting rights
You are entitled to vote in the parliamentary elections if you are a Swedish citizen and have reached the age of 18 years.
You are entitled to vote for the European Parliament if you have reached the age of 18 and are citizens of an EU country.
You are entitled to vote in municipal and county council elections if you are 18 years old and have been registered in Sweden for at least 3 years. You do not have to be a Swedish citizen to vote in municipal and county council / regional elections.
Before the election, the Authority sends out a voting card to all who can vote. The voice card is sent to the address you are registered with. You must have your ID to vote.

حق التصويت
يحق لك التصويت في الانتخابات البرلمانية إذا كنت مواطنًا سويديًا وبلغت 18 عامًا.
يحق لك التصويت للبرلمان الأوروبي إذا كنت قد بلغت الثامنة عشرة من العمر وكنت مواطناً من دول الاتحاد الأوروبي.
يحق لك التصويت في انتخابات المجالس البلدية والمحلية إذا كان عمرك 18 سنة وتم تسجيلك في السويد لمدة لا تقل عن 3 سنوات. لا يتعين عليك أن تكون مواطنا سويديا للتصويت في انتخابات المجالس البلدية والمحلية / الانتخابات الإقليمية.
قبل الانتخابات ، ترسل السلطة بطاقة تصويت لكل من يستطيع التصويت. يتم إرسال بطاقة الصوت إلى العنوان الذي قمت بالتسجيل به. يجب أن يكون لديك هوية حتى تستطيع الانتخاب


« Fler nyheter