Svenska från dag 1

Svenska från dag ett är undervisning i svenska och samhällsorientering. Verksamheten vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Insatsen har två huvudsakliga syften

  • att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden
  • att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.

För mer information kontakta studieförbund

Lista med kontaktuppgifter på studieförbund som du kan kontakta och fråga om de har  svenska från dag 1

ABF       info.kronoberg@abf.se

Bilda   sydost@bilda.nu

Folkuniversitetet info.vaxjo@folkuniversitetet.se

Sensus Studieförbund ostragotaland@sensus.se

Studieförbundet Vuxenskolan  kronoberg@sv.se

Ibn Rushd Studieförbund  info.sodra@ibnrushd.se

Medborgarskolan    vaxjo@medborgarskolan.se

Studiefrämjandet kronobergslan@studieframjandet.se

NBV  sydost@nbv.se