Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande

Den 20 mars utlyser länsstyrelsen statsbidrag till verksamhet som vänder sig till asylsökande. Det är i första hand ideella föreningar som kan söka medlen. Bidraget lämnas till avgiftsfria verksamheter som syftar till att öka de asylsökandes kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden eller främjar de asylsökandes hälsa.

För att få veta mer, kom på vårt informationsmöte den 23 mars med start 16.00! Vi kommer att vara på Kungsgatan 8 i Växjö.

Anmäl dig här

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/2017/Sidor/Informationsmöte-om-statsbidrag-till-frivilligorganisationer-inom-integrationsområdet.aspx

 

 

 


« Fler nyheter