Språkkafé på engelska/Language café in English 28 oktober

Välkomna till SIP-nätverket för att träna din engelska – I Sverige är det många gånger viktigt att kunna engelska för att få ett bra jobb.

Welcome to the SIP-network – In Sweden is it often important to know English to get a good job.


« Fler nyheter