Kvinnor vill lära sig simma


Att lära sig simma är en efterfrågad aktivitet bland kvinnor som kommit till Sverige. Förutom nöjet att bada är det också ett sätt att bli självständig och få bättre självkänsla. Röda Korset anordnar simskola i samarbete med Solvändans simförening i Växjö.

Under tio lördagar i vår samlas en liten grupp kvinnor i den avskilda och varma bassängen på Ljungadalsgatan i Växjö. Yada Hjälmfjord, utbildad siminstruktör, lär kvinnorna, som i sitt hemland inte haft utrymme eller möjlighet att lära sig simma, att bli trygga i vattnet.  

Hon berättar att en kvinna i början var så rädd för vatten att hon bara gick utmed bassängkanten. Steg för steg har hon sedan vågat gå ned i vattnet och tränar nu på att flyta. En annan deltagare har velat lära sig att crawla.

Till sin hjälp har Yada haft några frivilliga medhjälpare som bland annat tagit hand om barnen som kvinnorna har fått ta med sig. Som mest har de varit tio aktiva deltagare. Nu är de endast fyra personer som varit med från början, vilket gör att de har kunnat fortsätta med aktiviteten trots Coronarestriktioner.

– Bassängen är inte öppen för allmänheten och vi har valt att inte ta in fler deltagare nu. Deltagarna har också tyckt att det är skönt med en mindre grupp då de kan få mer hjälp utifrån sina olika behov och förutsättningar, säger Joulin Younis Forssman, ansvarig för aktiviteten på Röda Korset.

Hon berättar att simskolan är mycket uppskattad och efterfrågad. För kvinnorna betyder förmågan att kunna simma mycket, bland annat kan de följa med barnen till badplatsen på sommaren och veta att de själva kan hjälpa barnen om något skulle inträffa. De får bättre självkänsla och blir mer självständiga. Röda Korset anordnar även tillfällen att lära sig cykla, vilket också är ett uppskattat sätt att öka sin självständighet i samhället.

Anette Hohner


« Fler nyheter