Så här kan du spara vatten/Here is how to save water/إليك كيفية حفظ الماء

Smarta tips för spara vatten
– 60 liter sparar du gemom att minska duschtiden med fem minuter.
– 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
– 150 liter går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Respektera det bevattningsförbud som råder på många håll i kronoberg län.
– Använd regntunnor samla vatten i regntunnor och använd det till att vattna i trädgården.
– Använd disk-och sköljbalja. Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
– Fyll maskinen! Diskmaskinen drar tio liter per disk och och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
– 5 liter per toalettbesök sparar du om om du inte spolar efter bimmelibum utan bara vid bummelibum!
– Laga läckande toalettstolar och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran, rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
– 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ in en kanna i kylen istället.
– 5 liter/min sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken,
kranar och toalettstolar

 

Smart tips for saving The water
– save 60 liters by reducing the shower time only five minutes.
– save 48 liters by turning the tap off for four minutes while brushing your teeth, soaking up and shaving.
– You drain 150 liters if you have a water splitter or water hose running for 20 minutes. Respect the irrigation ban that exists in many parts of Kronoberg County.
– Use rain gutters to collect the water from the rain and use it for watering the garden.
– Use a dish and rinse bowl. Do you wash under running water, you drain 120 liters of water in 10 minutes.
– Fill the dishwasher! The dishwasher draws 10 liters per dish and it needs 50 liters for a wash.
– 5 liters per toilet visit you save if you do not rinse for bumblebee but just at bummelibum!
– Fix the leaking toilet chairs and the dripping faucets! In a year, the leaking toilet can draw 400,000 liters of water. From a dripping water tap, it flows out 15,000 liters of water per year.
– save 12 liters if you do not allow to flush one minute to get cold water. Put a jug in the fridge instead.
– Save 5 liters/min by switching to the swirl-flush shower nozzles, faucets, and toilet seats.

خطوات ذكية لتوفير المياه
– 60 لترا يوفر لك بتقليل وقت الاستحمام بخمس دقائق.
– 48 ليتر يوفر لك عن طريق إيقاف الصنبور لمدة أربع دقائق أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة والحلاقة.
– يتم هدر 150 لترًا إذا كان لديك خرطوم مياه لمدة 20 دقيقة. احترام حظر الري الموجود في أجزاء كثيرة من مقاطعة كرونوبيرج.
– استخدم براميل المطر لجمع المياه أثناء المطر واستخدمها في سقاية أشجار الحديقة.
– استخدم أواني للشطف أثناء الجلي. يتم هدر 120 لتر خلال عشر دقائق عند الجلي بالماء الجاري.
– املأ الة غسيل الصحون الجلاية والغسالة ! تستهلك غسالة الصحون عشرة لترات في كل طبق ، وتحتاج الغسالة إلى 50 لترًا للغسيل.
– التأكد من كراسي المرحاض والصنابير بأنها لا تسرب المياه، يمكن للمرحاض الذي يسرب المياه سحب 400000 لتر من الماء. ومن صنبور مياه يسرب المياه 15000 لتر من الماء    سنوياً.
– سيوفر لك 12 لترًا إذا لم تسمح بتدفق المياه لمدة دقيقة واحدة للحصول على الماء البارد. ضع إبريق في الثلاجة بدلاً من ذلك.
– وفر 5 لترات في دقيقة بالتبديل إلى فوهات الدش الدوارة,الصنابير ومقاعد المراحيض


« Fler nyheter