Praktik för dig med uppehållstillstånd genom Arbetsförmedlingen

Om du bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden och fått uppehållstillstånd har du möjlighet att göra arbetspraktik. Du kan bara praktisera om du redan har ett personnummer eller ett samordningsnummer.

För att få praktiken godkänd måste Arbetsförmedlingen göra en kontroll av arbetsgivaren och samverka med facket. Arbetsförmedlingen kan inte ordna en praktikplats åt dig, utan du måste själv ha ett erbjudande från en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen kan inte erbjuda andra insatser än arbetspraktik så länge du bor på Migrationsverkets anläggningsboende.

Under tiden du har praktik kan du få ersättning. Det kallas aktivitetsstöd. Det finns även möjlighet till ersättning för resor till och från praktikplatsen. Om du får aktivitetsstöd, måste du anmäla det till Migrationsverket. Tänk även på att aktivitetsstödet kan påverka din rätt till dagersättning från Migrationsverket. Ta gärna kontakt med Migrationsverket för att kontrollera hur just din situation skulle påverkas om du får aktivitetsstöd.

Klicka här för att komma till Arbetsförmedlingens webbsida


« Fler nyheter