Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S

Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Webbsida: https://www.sensus.se/