Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S

Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Webbsida: https://www.sensus.se/

Studieförbundet Bilda sydöst

Studieförbund. Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas. Studieförbundet Bilda har 50 medlemsorganisationer.

Kontakt: Magdalena Swahn, 0370-414 88 eller eller magdalena.swahn@bilda.nu

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbund som bland annat bedriver studiecirklar i svenska. Kompis Älmhult

Adress: Eriksgatan 4, 34330 Älmhult

Kontakt: Jenny Herz, 0709580098 eller eller jenny.herz@sv.se

Svenska Bilkårens Riksförbund

Adress: Lilla vägen 4, 342 34 Alvesta

Kontakt: Susanne Pettersson, 070-2285401 eller eller info@spredovisning.se

Svenska Blå Stärnan

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.

Adress: Hemlingebyvägen 8B, 802 57 Gävle

Kontakt: Elisabeth Berglund, 026-107760 eller eller elisabeth.berglund@edu.sandviken.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Adress: Kvartalsvägen 31, 35261 Växjö

Kontakt: Roland Svensson, 0470-741910 eller eller rolgun@telia.com

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund.

Webbsida: www.svenskakyrkan.se

Svenska Röda Korset

Adress: Odensjö 5, 340 32 Grimslöv

Kontakt: Peter Sörensen, 070-5752199 eller eller glasvas@live.se