Mötesplats#Växjö / meetings in Växjö فعالیت های بهاری جدید

Summer activities in Swedish langauge, Musik, Språk café, Modern dance and tips and guides on how to find job in Swedish market. All in one Place with studie främjandet and ensamkommandes förbund.

It’s a free entry course and there is no need for reservations, you can join it when ever you want with your family and friends and enjoy these acitivites.

motesplats

Sommaraktiviteter på svenska langauge, Musik, Språk café, Modern dans och tips och information om hur man hittar jobb på svensk marknad. Allt i ett Plats med studie främjandet och ensamkommandes förbund.

Det är en fri entré och det finns inget behov av bokning, du kan gå med när du vill med din familj och vänner och njuta av dessa aktiviteter.

.فعالیت های تابستانی در بخش های لسان سویدی, موزیک , تمرین رقس, مکالمه سویدی و معلولومات در بخش پیدا کردن کار در جامعه سویدن

ثبت نام در کورس های ذیل رایگان هست شما میتوانید با فامیل و دوستهای خود شرکت کنید و از این موقع بهره بردارید


« Fler nyheter