MÖTE FÖR ORGANISATIONER I LESSEBO KOMMUN

4 februari 2020
På Folkets hus i Hovmantorp pratade organisationer, kommunen och Länsstyrelsen om hur vi  kan jobba med asylsökande och invandrare.
Bra möte med många tankar och idéer!
Vi pratade om:
Att jobba ihop , göra aktiviteter ihop, hjälpa varandra för en bättre integration
Att hjälpa till med information om krisberedskap
Att flyktingar har mycket kunskap om svåra situationer. De kan hjälpa till om något händer i kommunen – det finns inget vatten, det brinner i skogen..

« Fler nyheter