Learn Swedish

Learn Swedish

Learn Swedish at your own pace! Here you can find lots of different learning aids and tools where you can practise Swedish either on your own or with others.

https://www.informationsverige.se/Engelska/Arbete-och-utbildning/Pages/Lara-svenska.aspx

 

 

 

 

تعلَّمْ اللغة السويدية

تعلم اللغة السويدية بنفسكيمكنك العثور على العديد من وسائل المساعدة والأدوات المختلفة، والتي يمكنك استخدامها للتدرب على ممارسة اللغة السويدية بمفردك أو مع آخرين

https://www.informationsverige.se/Arabiska/Arbete-och-utbildning/Pages/Lara-svenska.aspx

 

ቋንቋ ሽወደን ተመሃር

ሽወደንኛ ባዕልኻ ተመሃር! ንበይንኻ ወይ ምስ ካልኦት ብሓባር ኮይንካ ሽወደንኛ ክትመሃረሎም እትኽእል መሐገዝታትን መጋበርያታትን ኣብዚ ትረክብ።

https://www.informationsverige.se/Tigrinska/Arbete-och-utbildning/Pages/Lara-svenska.aspx

 

Baro iswiidhish

Iskaa isu bar af-swiidhishka! Halkan waxaad ka heleysaa waxyaabo wax caawiya oo kala duwan iyo qalab kaligaa ama la jirka dadka kale aad swiidhishka ugu tababaran kartid.

https://www.informationsverige.se/Somaliska/Arbete-och-utbildning/Pages/Lara-svenska.asp

 


« Fler nyheter