Lagändringar föreslås

Den tillfälliga utlänningslagen förlängs i två år, enligt överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men för alternativt skyddsbehövande återinförs rätten till familjeåterförening.

Den tillfälliga lagen i korthet

Den tillfälliga lagen begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige bland annat genom att ta bort vissa skyddsgrunder. Lagen infördes 20 juli 2016 och gäller till och med den 19 juli 2019.

Sammanfattningsvis medförde den tillfälliga lagen följande förändringar:

  • Färre skyddsgrunder, det vill säga en begränsning av vilka som har möjlighet att få asyl.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, istället för permanenta.
  • Begränsad möjlighet till familjeåterförening.
  • Skärpt försörjningskrav vid familjeåterförening.

 

 

Alternativt skyddsbehövande

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som:
löper risk att straffas med dödenlöper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler.

Den som har skyddsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i 13 månader. (Vissa personer som ansökte om asyl senast den 24 november 2015 kan få permanent uppehållstillstånd.)

 


« Fler nyheter