Kvinnor för Kvinnor (TIA Projekt)

Länsstyrelsen bedriver ett TIA projekt (tidiga insatsar för asylsökande). I samarbetet med studiefrämjandet ordnar kvinnor för kvinnor.

Kvinnor för kvinnor är en kurs i kvinnornas rättigheter,värderingar,skyldigheter, och möjligheter i Sverige, samt civilkurage,våld och konfliktlösning i hemmet.


« Fler nyheter