KULTURAKTIVITETER I VÄXJÖ

Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 – tar emot studiebesök för att berätta om Fristad Växjö, om hur man kan använda lokalerna m.m. (anpassas efter besökarnas önskemål och kan hållas på svenska, engelska och ibland på serbiska och farsi)

The House of Free Word, Kungsgatan 29 – They do welcome study visits for information about Fristad Växjö, and how the premises can be used etc. . The visit will be adapted to the needs and request from the visitors and information can be held in Swedish, English and sometimes in Farsi and Serbian languages.

Folkets Bio, Palladium, Storgatan 12 – programmet hittar du på http://folketsbiovaxjo.se

Peoples Cinema, Palladium, Storgatan 12 –  a schedule for movies can be found at http://folketsbiovaxjo.se


« Fler nyheter