Jobbskills/job skills/مهارات العمل

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett digitalt verktyg som heter jobskills.se. Där kan man som asylsökande själv fylla i sin tidigare arbetslivserfarenhet och sina kompetenser på sitt hemspråk. När man har registrerat sin profil så får man ett färdigt CV och får det översatt till svenska och dela sin profil med arbetsgivare. Utifrån profilen får du också tips och vägledning om nästa steg.

Verktyget finns tillgängligt på arabiska, engelska persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Syftet är att snabba på etableringen när man får uppehållstillstånd i Sverige.

 

The Employment Service has developed a digital tool called jobskills.se. There, as an asylum seeker, one can fill in his previous work experience and skills in his language. Once you have registered your profile you will get a completed CV and get it translated into Swedish and share your profile with an employer. From the profile you will also get tips and guidance on the next step.
The tool is available in Arabic, English, Persian, Somali, Swedish and Tigrinya.
The aim is to speed up the establishment when you get a residence permit in Sweden.

 

وضعت دائرة التوظيف موقع باسم مهارات العمل .حيث يتمكن القادمين الجدد من تقديم خبراتهم ومهاراتهم وتجاربهم السابقة في بلدهم وبلغتهم الأم .عند تسجيل ملفك الشخصي سوف يتم الحصول عل سيرة ذاتية كاملة مترجمة الى اللغة السويدية وسيتم ايصال ملفك الى صاحب العمل. من الملف الشخصي سوف تحصل أيضا على نصائح وتوجيهات حول الخطوة التالية. يتوفر هذا الموقع باللغة العربية و الانكليزية و الفارسية و الصومالية و السويدية و التغرينية. والهدف من ذلك هو تسريع العمل عندما تحصل على تصريح اقامة في السويد

https://jobskills.se/


« Fler nyheter