Internationella vänner på företagsbesök – denna gång hos ICA Moheda.

Asylsökande i ett tidigt skede får en inblick i hur det svenska näringslivet och olika arbetsplatser ser ut och fungerar. Asylsökande på studiebesök på olika företag och arbetsplatser,dennan gång hos ICA Moheda, bland annat med stöd av det befintliga företagsnätverket. Studiebesök varvas med studiecirklar för en aktiv asyltid


« Fler nyheter