Informationsmöte om statsbidrag till frivilligorganisationer inom integrationsområdet

Tid: torsdagen den 23 mars, kl. 16.30-19.30

Plats: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8 i Växjö

Varmt välkommen Du som är engagerad i en organisation som har verksamhet för asylsökande eller nyanlända med uppehållstillstånd till ett informationsmöte om de statsbidrag som finns för organisationer inom integrationsområdet.

Fredrik Ottosson och Gisela Andersson, Länsstyrelsen, medverkar med information om två statsbidrag som är möjliga att ta del av. Ett av dem kallas statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande. Det införs under våren 2017 och riktar sig till verksamheter för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggnings-boende. Information lämnas också om bidrag till att utveckla verk-samheter med flyktingguider och familjekontakter (även kallat § 37 a-medel). Bidraget riktar sig främst till verksamhet som bedrivs av en kommun och frivilligorganisationer i samverkan. Ansökan görs av kommunen. Vi berättar också om nyheter inom områdena migration och integration.

ANMÄLAN görs senast den 19 mars på länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/2017/Sidor/Informationsmöte-om-statsbidrag-till-frivilligorganisationer-inom-integrationsområdet.aspx

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika!

Varmt välkommen!

informationsmote-statsbidrag


« Fler nyheter