Inbjudan till manifestation

INBJUDAN TILL MANIFESTATION

Amnesty har till uppgift att försvara mänskliga rättigheter. Organisationen har i sina senaste årsrapporter fäst uppmärksamhet vid den skrämselpropaganda och den vilja att polarisera samhällen som blivit allmer framträdande internationellt men också nationellt. Man pekar på att svenska politiska partier nu under valåret 2018 överbjuder varandra med löften om ”hårdare tag” och på så sätt bidrar till att förstärka stereotyper, fördomar och rasism. Amnesty konstaterar att människor i Sverige 2018 attackeras på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

Amnestys grupp 24 i Växjö vill mot bakgrund av detta inbjuda olika frivilligorganisationer till en gemensam manifestation, knuten till valrörelsen 2018, under parollen ”Mot rasism och främlingsfientlighet”. Tanken är att denna ska äga rum i Växjö centrum, preliminärt lördagen 1 september, alternativt onsdagen 5 september. Företrädare ska då via ett kortare anförande kunna ge varje enskild organisations perspektiv på det gemensamma temat. Amnestys grupp 24 deltar för egen del i den riksomfattande kampanjen ”Inte min röst” där människor via sin namnunderskrift kan ta ställning mot politikers försök att uttala sig diskriminerande eller ställa grupper mot varandra i den pågående valrörelsen.  

 


« Fler nyheter