GRATTIS

I eftermiddags delade landshövding Ingrid Burman ut två stipendier från Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Syftet med stiftelsen är att främja barns och ungdoms fostran i Sverige, samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.
Två föreningar i länet prisades. Röda Korset, Växjökretsen får 20 000 kronor för sitt arbete med läxhjälp två gånger i veckan för barn och ungdomar, mestadels från andra länder.
Noaks Ark Småland-Halland får 10 000 kronor för sitt arbete med Friends to friends. Projektets syfte är att öka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos unga ensamkommande migranter på HVB-hem.
På bilden står från vänster: Elisabet Flennemo, ordförande Noaks Ark Småland-Halland, landshövding Ingrid Burman och Marianne Paine, ordförande Röda Korset, Växjökretsen


« Fler nyheter