Friluftslivets år – naturen har något för alla


Naturen i länet bjuder på både fantastiska och helt gratis upplevelser. Bada, klättra, grilla, plocka bär eller vandra – ja det finns mycket att göra i naturen som också får oss att må bra.

Friluftslivets år har inletts i länet, ett år då fler ska upptäcka vad naturen har att erbjuda, framförallt personer som inte brukar visats i naturen och nya svenskar.

Syftet med Friluftslivets år
•   Få fler människor och framförallt nya målgrupper att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta
•   Öka medvetenheten om friluftslivets värde
•   Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer

Målgrupper
•    Personer som är ovana vid att vara ute och särskilt nya svenskar
•    Skolbarn åk 4 – 6
•    Beslutsfattare

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Länsstyrelsen samordnar aktiviteter under friluftslivets år utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Friluftsliv kan främja integration genom att bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Allemansrätten
I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten. Vår svenska natur är öppen för alla oavsett om du bor här eller kommer på besök i vårt land. Du får bland annat plocka bär och svamp, grilla och campa en natt – om du visar hänsyn. ”Inte störa – inte förstöra” är huvudregeln i allemansrätten. Läs om vad du får och inte får göra i naturen. Det är viktigt att sprida kunskap om allemansrätten.

Kalender med aktiviteter
Arrangerar din förening eller organisation aktiviteter ute i naturen i Kronobergs län? Anmäl då er aktivitet till kalendern för Friluftslivets år i Kronoberg här. Kalendern publiceras i mars månad men fylls på löpande under året.


« Fler nyheter