FRÅGOR FRÅN WHO/QUESTIONS FROM WHO

Du som har kommit till Sverige som flykting eller till din familj. WHO (Världshälsoorganisationen) vill gärna veta hur ditt liv har påverkats av Corona (Covid-19)
De vill ha hjälp med att svara på några frågor – klicka på denna länk:

https://www.aparttogetherstudy.org/

To you who came as a refugee to Sweden or to your family. WHO (World Health Organization would like to know how Corona (Covid-19) has affected your Life. They would like to ask a few questions – follow the link to respond:

https://www.aparttogetherstudy.org/


« Fler nyheter