Förändrade regler för reseersättning

Den asylsökande som deltar i en tidig insats (TIA-insats) och har minst 2 kilometer resa har rätt till reseersättning från Migrationsverket. Den asylsökande ansöker om ersättningen hos Migrationsverkets mottagningsenhet. För att beviljas reseersättning krävs numera att ett särskilt intyg från anordnaren av aktiviteten bifogas ansökan.

Anordnare av aktiviteter utfärdar intygen efter en särskilt framtagen mall som kan erhållas av länsstyrelsen. För att Migrationsverket ska kunna veta vilka resor som ska ersättas krävs att organisationen som har aktiviteten har en överenskommelse med länsstyrelsen. Överenskommelsen blir på sätt och vis ett godkännande från länsstyrelsen att det rör sig om en TIA-aktivitet. Det kommer inte att krävas överenskommelse för Vardagssvenska och Svenska från dag ett, dvs. de aktiviteter som finansieras enligt förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare.

 

För mer information se länsstyrelsens hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/integration/tidiga-insatser/Sidor/reseersattning-tia.aspx.

Eller kontakta Fredrik Ottosson på länsstyrelsen, e-post: fredrik.ottosson@lansstyrelsen.se, tel. 010-2237181.

 


« Fler nyheter