kronobergtillsammans.se/integration

Informationsmaterial

Länsgruppen – civilsamhällets insatser för och med asylsökande och nyanlända

Mötesanteckningar

Presentationer

Om gruppen

Från Migrationsverket

Statistik

Statsbidrag

Tidiga insatser för asylsökande m.fl. (TIA)

§37A för kommuner och civilsamhället

Reseersättning för deltagande i aktiviteter kopplat till TIA

Reseersättning TIA

Infofolder_TIA_print

Infofolder_TIA_webb

Gällande överenskommelse angående reseersättning mellan Länsstyrelsen och Migrationsverket (senast uppdaterad oktober 2019)

Projekt

Projektbroschyr 20200120

Rapporter

Nuläge i Kronobergs län – mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv