Här samlar vi länkar till viktig information om bland annat statsbidrag, reseersättning samt ortsstatistik från Migrationsverket.

Marknadsföringsmaterial

Informationsmaterial (Flyers, affisch)

Affisch Kronoberg Tillsammans Integration

Länsgruppen – civilsamhällets insatser för och med asylsökande och nyanlända

Mötesanteckningar

Presentationer

Länsgruppens organisation och struktur 2020

Arkiv

Statistik på ortsnivå från Migrationsverket

Här redovisas varje månad sammanställd statistik från Migrationsverket på antal asylsökande i länet utifrån ort, kön, boendeform och åldersgrupp  samt antal personer med minst ett avslagsbeslut från Migrationsverket.

Oktober 2021
Antal asylsökande vuxna oktober 2021 samt antal med avslag
September 2021
Antal asylsökande vuxna september 2021 samt antal med avslag
Augusti 2021
Antal asylsökande vuxna augusti 2021 samt antal med avslag
Juni 2021
Antal asylsökande vuxna juni 2021 samt antal med avslag
Maj 2021
Antal asylsökande vuxna maj 2021 samt antal med avslag (Automatiskt återställd)
April 2021
Antal asylsökande vuxna april 2021 samt antal med avslag

Statsbidrag

För deltagande i aktiviteter kopplat till TIA.

Tidiga insatser för asylsökande m.fl. (TIA)

§37A för kommuner och civilsamhället

Reseersättning

Reseersättning TIA

Infofolder_TIA_print

Infofolder_TIA_webb

Gällande överenskommelse angående reseersättning mellan Länsstyrelsen och Migrationsverket (senast uppdaterad 29 juni 2020)

Sammanställning av aktuella insatser inom asyl och etablering

Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans!

Rapporter

Nuläge i Kronobergs län – mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv