kronobergtillsammans.se/integration

Informationsmaterial

Länsgruppen – civilsamhällets insatser för och med asylsökande och nyanlända

Mötesanteckningar

Presentationer

Länsgruppens organisation och struktur 2020

Från Migrationsverket

Statistik på ortsnivå

Statsbidrag

Tidiga insatser för asylsökande m.fl. (TIA)

§37A för kommuner och civilsamhället

Reseersättning för deltagande i aktiviteter kopplat till TIA

Reseersättning TIA

Infofolder_TIA_print

Infofolder_TIA_webb

Gällande överenskommelse angående reseersättning mellan Länsstyrelsen och Migrationsverket (senast uppdaterad 29 juni 2020)

Projekt

Projektbroschyr 20200120

Rapporter

Nuläge i Kronobergs län – mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv