Färre men nöjda deltagare i digitala möten

Deltagare i Fröseke samlas framför skärmen. Ledare är Khaled Blatini, andra personen från vänster.


Hur går det att ställa om till digitala träffar, nu när det inte går att träffas fysiskt? Vi frågade Bassam Alloubani, ansvarig för Svenska och samhällsinfomation på ABF, Södra Småland. Deras kurser hålls i Växjö, Torpsbruk, Konga och Fröseke men sedan mitten på november endast digitalt. Ungefär hälften så många deltar nu, jämfört med tidigare.

Vilka hinder och fördelar ser era kursledare?
–  Tekniken fattas hos många. De kan sakna datorer, smarta telefoner eller bredband men för de som har detta fungerar det ändå bra. De vill fortsätta att delta digitalt och tycker det är bra att möjligheten finns.

Vilka program används för de digitala träffarna?
–  Kursledarna kan välja det som fungerar lättast för dem. De flesta använder Scype eller Whats up.

Hur många deltagare har ni i nu?
–  Mellan fem och åtta deltagare på varje ort. Det brukar vara ungefär dubbelt så många.

Vad tycker deltagarna?
–  Helst vill de träffas fysiskt och en del har svårt med tekniken. De tycker ändå att det bra att vi inte ställt in utan fortsätter med digitala träffar. Det är viktigt att träffas på något sätt. Kursledarna håller kontakten med alla deltagare, även de som inte har tillgång till tekniken.

Hur planerar ni inför våren?
– Vi avvaktar med att lägga ut aktiviteter till början på januari då vi vet mer om de fortsatta restriktionerna.

Anette Hohner


« Fler nyheter