Familjekompisar sökes


Vill du och din familj lära känna familjer från olika kulturer? Studieförbundet Bilda söker nu, i samarbete med Länsstyrelsen Kronoberg och Växjö kommun, familjekompisar.

Vad är Familjekompis?

Familjekompis ger etablerade och nya svenska familjer möjligheten att lära känna varandra, öka förståelsen samt skapa värme mellan varandra! Familjekompis ger din familj nya perspektiv genom att träffa en familj från en annan kultur än din.

Hur funkar det?

Du anmäler din familj på www. bilda.nu/familjekompis. Ni matchas därefter ihop utifrån era intressen och ålder på barnen. Studieförbundet Bilda bjuder sedan in till en gemensam första träff där ni får chans att bekanta er med varandra. Därefter bestämmer ni själva hur ni vill utforma era träffar tillsammans. På grund av rådande restriktioner uppmanar vi er att träffas utomhus eller digitalt. Förslagsvis kan ni ses i en park, i friluftsområden eller mötas i lekparken. Ta gärna med egen mat eller fika. Vill ni ses digitalt kan vi hjälpa er att komma igång.

Kontakt: Magdalena Swahn 0470-78 94 92 magdalena.swahn@bilda.nu www.bilda.nu/familjekompis


Familyfriends wanted

Do you and your family want to get to know families from different cultures? Studieförbundet Bilda is now looking for family friends, in collaboration with the County Administrative Board of Kronoberg and Växjö Municipality.

What’s Family Friend?

Family friend gives established and new Swedish families the opportunity to get to know each other, increase understanding and create warmth between each other! Family friend gives your family new perspectives by meeting a family from a different culture than yours.

You register your family at www. bilda.nu/familjekompis. You are then matched based on your interests and the age of the children. Studieförbundet Bilda then invites you to a joint first meeting where you get a chance to get to know each other. Then you decide for yourself how you want to design your meetings together. Due to current restrictions, we encourage you to meet outdoors or digitally. It is suggested that you can be seen in a park, in outdoor areas or meet in the playground. Feel free to bring your own food or coffee. If you want to be seen digitally, we can help you get started.

Contact: Magdalena Swahn 0470-78 94 92 magdalena.swahn@bilda.nu www.bilda.nu/familjekompis


« Fler nyheter