En vecka fri från våld

Den 23-29 november arrangeras En vecka fri från våld. På grund av Corona är många aktiviteter inställda men det blir bland annat digitala föreläsningar, filmvisningar och orange färgaktioner. Se program här.

A week free from violence is arranged from 23 to 29 of november. Due to corona a lot of activities ara canceled but there are digital lectures, films and exhibitons. See the program here.


« Fler nyheter