Resurser

November 2019

20/11
Växjö Rödakorskrets söker Samhällslotsar!

Asylsökande i Sverige får vänta länge, ofta flera år, på att få sin ansökan prövad. Som asylsökande är det inte bara språket som kan vara svårt att handskas med, utan ofta fungerar det nya samhället annorlunda än i det egna hemlandet. Växjö Rödakorskrets startat nu ett projekt för samhällslotsar som ska guida asylsökande i samhället och du kan få möjligheten att vara en del av det! Låter det intressant? Som samhällslots får du information om hur du, på ett enkelt sätt, kan förklara hur vårt samhälle fungerar kulturellt och föreningsmässigt, hur man tar kontakt med myndigheter och liknande. Som samhällslots är målet att du träffar en grupp om tre asylsökande personer under minst två tillfällen i månaden, när och hur ni ses kommer ni själva överens om, för att på ett avslappnat och vänskapligt sätt reda ut frågetecken som just de personerna kan ha om de olika ämnen de fått kunskap om på informationsträffarna som Röda Korset anordnar. Informationsträffarna hålls varje onsdag, från och med den 12 september 2018 och hela terminen, i Röda Korsets lokaler på Arabygatan 31 i Växjö för en grupp asylsökande om olika ämnen som berör det svenska samhället. Varje vecka fokuserar vi på ett nytt ämne som vi fördjupar oss i, allt för att dessa kvinnor och män ska få hjälp att komma in i det svenska samhället samtidigt som du som samhällslots umgås utanför våra lokaler med de asylsökande och knyter nya kontakter! Om du tycker att detta låter intressesant och vill veta mer så ser vi gärna att du gör en anmälan via mejl till vaxjo.integration@redcross.se senast den 2 augusti. Skriv ditt namn och ditt telefonnummer och märk meddelandet med "Anmälan till Samhällslots". Vi kommer efter vi har fått ditt mejl att gå ut med datum och tid för informationstillfället.

Plats: Arabygatan 31, 35246, Växjö

Kontakt: Joulin Younis Forssman, 0703840864 eller vaxjo.verksamhet@redcross.se

Kontakta oss på sociala medier:
@vaxjorodakorskrets - Instagram Växjö Rödakorskrets - Facebook

Organisation: rödakorset