Resurser

November 2019

18/11
Växjö rödakorskrets söker efter svensketablerade mentorer!

Denna fadderverksamhet startades för att underlätta för nyanlända personer eller familjer att integreras i svenska samhället genom att erbjuda dem svenskatalande faddrar eller fadderfamiljer. Genom att umgås med svensktalande faddrar och vara med i deras vardag får de nyanlända en större förståelse för svenska traditioner och sociala oskrivna lagar. Syftet med verksamheten är ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där nyanlända får ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den svensktalande faddern eller fadderfamiljen får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Det är vår förhoppning att fadderskapet utvecklas till ett ömsesidigt mentorskap - Mentor till mentor. Intresserad? maila till vaxjo.verksamhet@redcross.se

Plats: Arabygatan 31, 352 46, Växjö

Kontakt: Joulin Younis Forssman, 0703 -84 08 64 eller vaxjo.verksamhet@redcross.se

Organisation: rödakorset