Resurser

April 2020

08/4
Mentor till mentor

”Röda Korset i Växjö söker efter personer eller familjer som känner väl till det svenska samhället och pratar bra svenska för att bli en del i vår verksamhet, Mentor till Mentor. Man matchas ihop med en person eller familj som är ny i Sverige och man blir mentorer till varandra. Som mentor får man utbyta kulturer och erfarenheter med varandra. Vi ser gärna att man träffas minst två gånger i månaden i sex månader och man får gärna fortsätta att träffas efter att tiden har gått ut. Vi ser väldigt positivt på om du kan prata fler språk utöver svenska”

Kontakt: Elvira Skoglund, 0735 – 32 31 58 eller vaxjo.integration@redcross.se

Organisation: rödakorset