Resurser

Oktober 2021

23/10
Internationella vänner söker företag/verksamheter för studiebesök

Vi planerar studie- och företagbesök med asylsökande/ nyanlända efter uppkomna önskemål och behov. Kontakta oss gärna om vi kan få komma på studiebesök till ert företag eller om någon känner till ett företag vi kan kontakta och fråga om möjligheten till besök.

Kontakt: Peter Lagerman, 0705116036 eller info@internationellavanner.se

Organisation: Internationella vänner