Bokpaket till barn i Markaryd

Bibliotekarie Thomas Wiking packar ihop en Letterbox


Barn i åldrarna sex till tio år erbjuds gratis bokpaket med böcker, spel och pyssel för att öka intresset för läsning och problemlösning. Letterbox är ny satsning från biblioteket i Markaryds kommun som passar bra i coronatider.

Under hösten tillfrågades familjer med barn i åldrarna 6-10 år, nio familjer accepterade erbjudandet. Under året kommer cirka 20 barn i Markaryds kommun att delta i projektet där de under ett halvår får sex Letterbox-paket från biblioteket.

Målet med Letterbox är att stimulera till läsning och räkning. En förhoppning är även att barnen och deras familjer ska delta fysiskt på bibliotekets program framöver och då framförallt Sommarboken, som arrangeras under sommarlovet.

Innan jul gjordes det första utskicket och i paketet medföljde även ett föräldrapaket med information och inspiration hur paketen kan användas. Paketen innehåller två böcker, matematikspel och allt som oftast något pyssel. Planen är nu att skicka ut ett nytt paket var fjärde vecka. Paket två skickas under vecka 4.

En fördel med Letterbox, som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har huvudansvaret för i Sverige, är att det fungerar bra även i pandemitider.
– Grundtanken är att skicka paket hem till barn i utsatta livssituationer för att ge dem en guldkant i vardagen med önskan om förbättrade studieresultat. Dessa barn drabbas antagligen ännu mer utav pandemins effekt på samhället. Förhoppningen är att fysiska träffar blir möjliga senare i vår, säger Thomas Wiking, barnbibliotekarie i Markaryd.

Länsstyrelsen har beviljat statsbidrag för genomförandet av Letterbox under 2020-2021. I Markaryds kommun samverkar biblioteket, socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och Sveriges Pensionärsförbund, SPF, kring Letterbox. Bland annat anordnas uppstarts- och avslutningsfest och lovprogram. SPF kommer även vara motorn vad gäller regelbundna integrationsträffar där paketen kommer vara den gemensamma nämnaren. Barnbibliotekarien arbetar med letterboxpaketens implementering och användande i familjerna.

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Daniel Linares eller Thomas Wiking. Du kan nå dem via kommunens växel 0433 -720 00.


« Fler nyheter