MISSA INTE! – NY BOK ”Vi som valde Sverige”/A NEW BOOK ”We who did choose Sweden”

Boken har skrivits av asylsökande inom ramen för Studiefrämjandets TIA-insats ”Våra tips och råd till flyktingar i Sverige”

Tanken är att kunna ge stöd och råd till de som kommer efter dem och kanske även de som redan är här.

De asylsökande har med hjälp av Studiefrämjandets personal skrivit om sina erfarenheter; resan till Sverige, Mottagandet i Sverige och sin vardag i det nya landet.

För att få läsa boken kontakta Studiefrämjandet: Aref.yousefi@studieframjandet.se till den 14 maj – sedan går det bra att kontakta Länsstyrelsen: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

The book was written by asylum seekers within the frame of a project for asylum seekers called ”Our recommendations and advices for refugees”

The idea is to provide support to the ones coming after them or for persons already being in Sweden.

The asylum seekers have, by support from the staff at Studiefrämjandet, written about their experiences,;the way to Sweden, reception in Sweden and their daily lives in the new country.

To read the book get in contact with Studiefrämjandet: aref.yousefi@studieframjandet.se until the 14th of May and there after you may contact the County Administrative Board of Kronoberg: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

 


« Fler nyheter