Aktiviteter

Augusti 2020

12/8
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Tingsryd!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Tingsryd!
with Sensus study association

Tid: 12/8 13:00-15:00

Plats: Biblioteket, Tingsryd

Kontakt: Sohaib Waad Khudur, Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund