Aktiviteter

December 2020

05/12
Språkkafé/Language café

Att prata med andra är det bästa sättet att lära sig svenska och ha roligt

Välkommen!

To talk with others is the best way to learn Swedish and have fun

Welcome!

Tid: 05/12 16:00-18:00

Plats: ABF-huset, Arabygatan 80, 352 46, Växjö

Kontakt: Bassam Alloubani, 073-079 08 39 eller bassam.alloubani@abf.se

Arrangör: ABF södra Småland