Aktiviteter

Juli 2020

21/7
Språkcafé på svenska

Välkommen att träna på att prata svenska på Träffpunkten i Lammhult!

Welcome to Träffpunkten in Lammhult to practise your language

Tid: 21/7 17:00-19:00

Plats: Träffpunkten, Lammhult

Kontakt: Maha Ibrahim, Hussein Najafi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund